top of page

Logopedski i savetodavni rad

Nekada je deci potrebna dodatna podrška u domenu razvoja. Maštodrom je i mesto gde vaše dete može razviti pun razvojni potencijal.

Uz pregled i osnovno logopedsko testiranje koje se prilagodjava detetu i njegovom uzrastu, logoped utvrdjuje govorno –jezički razvoj deteta i po potrebi sprovodi individualni tretman.

Iako postoje određene razvojne norme koje su Vama roditeljima vodič kako bi jasnije sagledali govorno jezički razvoj Vašeg deteta, svako dete je jedinstveno i ima svoj tempo rasta i razvoja. Odstupanja od razvojnih normi uvek postoje ali ako primetite da Vaše dete ne ispunjava više normi, ako primetite određeno kašnjenje, potražite savet i pomoć logopeda. 

Individualni i savetodavni rad sa pedagogom

-‌Svetodavni rad sa decom i roditeljima

-‌Rad sa detetom jedan na jedan u cilju podsticaja razvoja socijalnih i emotivnih veština i mehanizama

‌-Jačanje pažnje, podsticanje unutrašnje motivacije

-Jačanje samopouzdanja i osećaja vrednosti ali i pripadnosti

-‌Rad sa detetom u grupi

Logopedski rad

- Rana stimulacija govora i jezika 

- Korekcija izgovora glasova 

- Stimulacija grafomotoričkih sposobnosti, pretčitačkih i pretpisačkih veština 

- Pomoć u savladavanju tehnike čitanja, pisanja i računanja 

- Savetodavni rad sa roditeljima 

bottom of page