top of page

Maštodromci predškolci

“Maštodromci predškolci” je program namenjen deci predškolskog uzrasta i odnosi se na savladavanje svih ključnih elemenata potrebnih za polazak u školu.

Počinje sa radom u aprilu, održavaće se subotom, u trajanju od dva sata, tokom dva meseca.

 

Program uključuje i početno logopedsko testiranje svakog polaznika.

bottom of page